Altayların Süsü Kırgızistan Bayrağı

“Vatanına bağlanmayan halk olmaz, halkını sevmeyen yiğit olmaz.”

Bir Kırgız atasözü

Kırgızistan’ın Ak Sakalları, Büyükleri çağlar sonrasına ışık tutacak sözlerini iletmişler nesilden nesile. Altayların yiğit ve gururlu çocukları Orta Asyanın İsviçresi Kırgızistan’ın evlatları vatanlarını ve halklarını bu şekilde seviyorlar. Öyle bir sevgi ki bu sevgi, bayraklarında da kendini gösteriyor.

Kırgızistan Bayrağı Açıklaması

Kırgız ülkesi, bağımsızlığını almasının hemen ardından kendi bayrağını da oluşturmak için başlıyor çalışmalara. Vatan ve Millet sevgisini, birlik beraberliği ve cesaretle yiğitliği anlatacak olan bu bayrak Tanrı Dağlarında dalgalanacak ve Kırgızların bu özelliklerini anlatacak evsafta olmalıdır.

Kırgızistan devleti, Altayların Kraliçesi Kahraman Komutan Kurmancan Datka’nın diyarı, Orta Asyanın incisi Issık Gölü ve Etrafını çevreleyen Tanrı dağları ile ilmin membaı Fergana vadisinin kapısı Oş şehrinin sahibi bağımsız ve egemen bir devlettir.

Egemenliğin ilk sembolü olan Kırgız bayrağının Kırgızca adıyla “Tuğ’unun” belirlenmesi için Halkın katılacağı büyük bir yarışma açılmıştır. Yarışma neticesinde E. Aydarbekov, B. Cayçıbekov, S. İparov, C. Matayev ve M. Sıdıkov tarafından tasarlanan bayrak kabul edilmiştir.

3 Mart 1992 yılı itibariyle ilan edilen bağımsızlık ise aynı gün itibariyle bayrağının da göndere çekilmesini sağlamıştır. Bayrağın çıkış noktası ise kırmızı ve sarı renklerden oluşur. Ülkenin farklı bir fonda olan ayrı bir bayrağı daha vardır ancak günümüzde kullanılan üzerinde karar kılınmıştır. Bayrak için sarı ve kırmızı renklerin kullanılması ise detay olarak kendi yaşadıkları tarihsel süreç göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Ülkenin bayrağının en önemli noktası kırmızı zemin üzerine oluşan bir güneş resmi ve bu resmin hemen ortasında bulunan bir yol noktasıdır. Güneş üzerinde bulunan çaprazlama çizgilerin ülke için bir önemi vardı. Kırgızistan Bayrağı Anlamı, milli benlikleri için kendi hikâyelerini ve sembollerini taşımaktadır.

Kırgızistan Bayrağı Resmi,

Kırmızı bir fona sahip olan bayrağın bu rengi almasında güneşe verdikleri önem yatmaktadır.  Aynı zamanda bu fon bağımsızlık yolunda verilen mücadelenin de timsali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bayrakta bulunan bir diğer renk ise güneş renklerinden olan sarı renktir. Burada bulunan güneş sade bir güneş değildir. Işınlarını saçan bir renk uyumu ve düzeni yakalanmıştır. Bu bayrak üzerinde güneş etrafında bulunan toplam 40 adet güneş ışını bulunuyor. Güneşin böyle bir temsil yapması ise onlar için oldukça önemli bir parça olduğunu vurgulamaktadır.

Kırgızistan Bayrağı Açıklaması, güneş üzerinde bulunan sürülmüş yollar kesişim ifade eder. Bunlar 40 boyun birleşimi anlamı taşımıştır. Aynı zamanda Kırgız çadırı üzerinde bulunan bir görünümü de simgeleyen ifadedir. Bu nokta ayın şekilde kişisel eşyalarında da vardır ve bir sembol niteliği taşımaktadır. Kırmızı zeminin en önemi anlamı ise barış ve dürüstlük olmuştur. Bu anlamı ile bayrağın temsili olan güneş bütünleştiği zaman gökyüzüne atıf yapılır. Bayrak temsili olarak fraklı birkaç detay içerisinde, eski Kırgız SSC bayrağından daha farklıdır. Özellikle son bayrak içine bulunan anlam ise milli benlik oluşturmak anlamı içerecektir. Bu bayrakta bulunan çadırın üzerinde olan semboller ile desteklenerek boyların birleşme hayali kurulmuştur.

Parlamento binasında dalgalanan bayrak, Kırgız halkının aydınlık geleceğini de gösterir

Kırgızistan Bayrağının rengi Han Manas’ın bayrağı ile aynıdır ve kahramanlığı simgeler

Bayrağın ortasında altın rengi ve eşit ölçülü 40 nuru olan güneş sembolü vardır.

Güneşin ortasında Kırgız bozüyüğünün çadırının kırmızı renkli tündüğü şanrağı yer alır

Güneşin içindeki yolların kesişimi, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü yine Kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü temsil eder. Parlayan Güneş ise bereketi, barış ve refahı özetler, 40 ışınları Manas’ın Moğollara karşı savaşması için birleşmiş olan kabilelerin sayısını ve sahip olduğu takipçi sayısını temsil etmesinin yanında 40 nur 40 boydan oluşan tarihi büyük bir topluluk olduğunu göstermek içindir

Tündük, ata yurdun sıcaklığını ve tüm dünyadaki Kırgızların Bir çatı altında toplandığını gösterir

Hepsini kapsayacak kadar büyük bir çatı altında, Kırgız bayrağı altında

Ve ülkede yaşayan halkların birlik ve beraberliğinin devamını simgeler,

Başka bir deyişle Kırgız bayrağı;

Bayrağın renkleri ve sembolleri kültürel, politik ve bölgesel anlamlar taşır. Kırmızı alan “yiğitlik ve cesaret”, anlamına gelir ve Kırgızistan’ın ulusal kahramanı Manas’ın çektiği iddia edilen ambleme işaret eder.

Kırgızistan bayrağında güneşe benzeyen bir daire de yer alır.Dışarı doğru açılan güneşin kolları, 3 sarı çizgi ile buluşup, Kırgız keçe çadırı “boz evin” tavanını temsil eder.

Güneş barış ve refahı özetler, 40 ışınları Manas’ın Moğollara karşı savaşması için birleşmiş olan kabilelerin sayısını ve sahip olduğu takipçi sayısını temsil eder.

Güneşin merkezinde, iç kısımdan bakıldığında geleneksel bir Kırgız çadırının (yurt) tepesindeki stilize bir resmi (tunduk) bulunuyor. Bu çadırlar günümüzde daha az kullanılmasına rağmen, bayrakla birleştirilmesi, “yaşamın kökenini”, “zamanın ve mekanın birliğini”, aynı zamanda halkın “ocağı ve evini” ve tarihlerini sembolize etmek anlamına geliyordu

Değişim önerileri

Son yıllarda, bayrağın tasarımını değiştirmek için teklifleri incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Bu organın başkanı, onun nasıl bir çatışmanın ve bölünmenin hedefi olduğunu ve hükümetin bu ulusal sembolün toplumda daha fazla bölünmenin nedeni olmasını istemediğini gözlemledi. Bu kısmen mevcut bayraktaki sembollerin yorumlanması konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandı. Örneğin, günümüz Kırgızistan’ı etnik olarak çok çeşitlidir ve Özbekler (% 14,3) ve Dungans (% 1,1) gibi büyük azınlık grupları orada yaşamaktadır. Bu gruplar tarihsel olarak Manas tarafından fethedildi ve bu nedenle, savaşta kullanılan ambleminden esinlenilen mevcut bayrak bazılarıyla iyi oturmuyor.

Kırmızı alan aynı zamanda pek çok eleştirinin kaynağı olmuştur. Bazıları, ülkenin fırtınalı tarihini uyandırdığına inanırken, diğerleri onun ülkede komünizmin kalıcı bir kalıntısı olduğu görüşündedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir