ÖĞRENCİNİN

  VELİ BİLGİLERİ

  EĞİTİM DURUMUNUZ

  DİĞER BİLGİLER

  İPEKYOLU ASYA EĞİTİM KÜLTÜR ve DOSTLUK DERNEĞİ 

  ÖĞRENCİ BURSU PROSEDÜRÜ

  MADDE-1: AMAÇ

  Bu uygulamanın amacı lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören maddî imkânları yetersiz olan öğrencilerin eğitimine destek vermektir. Öğrenci hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, öğrenim hayatını devam ettirebilmesine imkân sağlamaktır. Böylece, giderek zorlaşan hayat şartları sebebiyle öğrenimine ara vermek zorunda kalan ya da kalacak öğrencilerin toplum sorunlarına duyarlı, yardımsever, paylaşımcı, olgun ve kaliteli bir birey olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

  MADDE-2: BURS VE YARDIM DEĞERLENDİRMESİ

  Burs ve yardım değerlendirmelerini İpekyolu Asya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği’nin yönetim kurulu yapar.

  MADDE-3: BURS BAŞVURU YAPACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR: 

  Türkiye’de olmak üzere kamu haklarından yasaklı olmamak, öğrenci olmak, taksirli suçlar hariç; zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, cinsel taciz, tecavüz gibi yüz kızartıcı suçlardan herhangi bir ceza almamak.

  Kötü alışkanlığı olmaması (alkol, uyuşturucu vb.), Türkiye’de ikamet ediyor olmak, Milli Eğitim’e bağlı liseler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Meslek Yüksek Okulu, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek lisans düzeyinde eğitim alıyor olmak.

  MADDE-4: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Başvuru da bulunan her öğrencinin gelir düzeyi esas alınır.

  MADDE-6 BURSTA ÖNCELİKLİ KİŞİLER:

  Yapılan incelemelerde maddi imkanları kısıtlı olan öğrenciler tespit edilir. İpekyolu Asya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği’nin gönüllülerine öncelik tanınır.

  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınanlar, anne ve babası olmayan, anne ve babası ayrı olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

  MADDE-7 BAŞVURU GEREKLİ EVRAKLAR:

  Ön başvuru internet sitemiz üzerinden yapılır. Tespit edilen kişiler evraklarıyla birlikte İpekyolu Asya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği’ne davet edilir. (Ülkemiz ve tüm Dünya’nın içinde bulunduğu Pandemi şartları göz önünde bulundurularak görüşmeler Online olarak gerçekleştirilecektir.) Dernek yönetim kurulumuzun çalışanlarımız arasından belirlediği kişilerce mülakat icra edilir. Mülakattan sonra sonuçlar, 2 gün içerisinde internet adresimizden duyurulur. İletişim numaralarından burs almaya hak kazananlar aranır ve yardım yapılması için gerekli bilgiler istenilir.

  MADDE-8: MÜLAKATTAN ÖNCE TARAFIMIZA ULAŞTIRILMASI GEREKLİ OLAN BELGELER

  Sunum dosyasında sırasıyla; 1. Burs başvuru formu, 2. Kimlik fotokopisi, 3. Öğrenci belgesi olmalıdır.

  MADDE-10: BURS MİKTARI

  Öğrencilere verilecek bursun miktarı: İpekyolu Asya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  MADDE-11: BURSUN SÜRESİ

  Burslar tek seferlik ya da mükerrer olabilir. Bu, dernek yönetim kurulunun inisiyatifindedir.

   MADDE-12: YARALANACAK ÖĞRENCİ SAYISI

  Karşılıksız burstan yararlanacak öğrenci sayısı, İpekyolu Asya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği yönetim kurulunca belirlenir.

  MADDE-13 BURSUN KESİLME KOŞULLARI

  Derneğimiz gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde burs iptal edilir.