Bayezîd-i Bestâmî (KS) Su Kuyusu Hayratı Açıldı!

İpekyolu derneği olarak, dünya genelinde su sıkıntısı çeken bölgelere çözümler sunmak amacıyla faaliyet göstermekteyiz. Bu bölgelerde yaşayan topluluklar, içme suyuna ulaşmakta güçlük çekmekte ve bu durum sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

İnşa ettiğimiz su kuyusu, özellikle okullar ve köyler gibi ihtiyaç duyan yerlere odaklanmaktadır. Su kuyumuzun bu yerlere yakın konumlanması, su erişimini kolaylaştırarak hem çocukların eğitimine destek olmayı hem de toplulukların günlük su ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Sahip olduğumuz uzmanlıkla, ulaşılması zorlu bölgelerde dahi su kuyuları inşa ediyoruz. Bu bölgelerde yaşayan insanların temiz suya erişimi, sağlık sorunlarını önlemede kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, inşa ettiğimiz kuyular, sadece su sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiyi destekleyerek sürdürülebilir bir etki göstermektedir.

Su kuyularımızın inşasıyla, topluluklara uzun vadeli bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Temiz suya erişim, sadece sağlıklı bir yaşam sürmekle kalmaz, aynı zamanda toplumların gelişimine ve dayanıklılığına katkı sağlar. Derneğimiz, su kuyuları aracılığıyla dünya genelinde su sorununa çözüm bulma misyonuyla hareket etmektedir.

Silsile-i Sâdât, peygamber soyundan gelen ilim ve irfan ehlinin soy ağacını temsil eder. Bu anlamda, her su kuyusunu isimlendirirken, peygamber soyundan gelen önceki kuşaklardan başlayarak Silsile-i Sâdât sırasını takip ediyoruz.

Her bir kuyunun ismi, bu soy ağacındaki önceki nesilleri temsil ederken, aynı zamanda suya ulaşımı sağlamak için yapılan çabaların bir nevi mirası olmaktadır. Bu isimlendirme, sadece temel bir altyapı hizmeti sunmanın ötesinde, kültürel ve tarihi bir bağlam içinde varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. Bu sayede, su kuyularının inşası, geçmişten geleceğe uzanan bir bağlantı oluşturarak topluluklar arasında dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Ebû Yezîd Tayfûru’l-Bestâmî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın beşinci halkası olan Ebû Yezîd Tayfûr el-Bestâmî (k.s.) Hazretlerinin ismi Tayfûr, künyesi Ebû Yezîd, lâkabı Sultânü’l-Ârifîn, babasının ismi Îsâ’dır. 188 (M. 803) senesinde, İran’ın kuzeyinde, Hazar Denizi yakınında yer alan Bistâm şehrinde dünyaya geldi. Âdem ve Ali isminde iki kardeşi bulunmaktadır ve üçü de âbid ve zâhid olarak tanınmışlardır.

Bayezîd-i Bestâmî (k.s.) Hazretleri, Üveysî bir kişilikti. Caʻfer-i Sâdık (r.a.) Hazretlerinin rûhâniyyeti tarafından terbiye edildi. Bayezîd-ı Bestâmî (k.s.) Hazretleri, 261 (M. 874) veya 264 (M. 877) senesinde vefat etti. Kabr-i şerifinin yeri çeşitli rivayetlere konu olsa da en çok bilineni Bistâm’da olduğudur.

Ayrıca, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi yakınlarında da makamının bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir